Nieuws

Retail Visitor Intelligence helpt retailers en vastgoedeigenaren bezoekersstromen en consumentengedrag beter te begrijpen. Door het toepassen van GSM- Technology waarbij privacy is gewaarborgd.

Retail Visitor Intelligence BV en Path Intelligence UK slaan de handen ineen!!

Retail Visitor Intelligence BV en Path Intelligence UK slaan de handen ineen!!

Retail Visitor Intelligence helpt haar klanten om bezoekersstromen en consumentengedrag in winkelgebieden beter te begrijpen. Dit doen we door het toepassen van de nieuwste digitale technologie op het gebied van passantentellingen en bezoekersanalyses.

Retail Visitor Intelligence BV en Path Intelligence uit Engeland hebben een exclusief contract gesloten voor de verkoop van het product Footpath in de BeNeLux en Duitsland.

Path Intelligence is een snel groeiend bedrijf met vestigingen in Engeland, de Verenigde Staten en partners in diverse landen, waaronder nu ook de BeNeLux en Duitsland.

“MAKE THE INVISIBLE, VISIBLE” met Footpath Technology!

Footpath is een uniek en gepatenteerd systeem om aantallen bezoekers en hun bewegingen te verzamelen en te analyseren, waarbij wij ervoor zorgen dat de privacy van de gebruikers wordt gewaarborgd. Elk door mobiele apparatuur afgegeven signaal is uniek. Ons systeem traceert en analyseert minimaal 95% van de afgegeven signalen. Deze gegevens worden door ons geanalyseerd en in verschillende rapporten aan gebruikers aangeboden:

  • Bezoekersaantallen per winkelcentrum/gebied of per winkel/afdeling
  • Analyse van de verblijfstijden
  • Analyse van de bewegingen van consumenten binnen het winkelcentrum/gebied
  • Analyse van de frequentie van het aantal bezoeken
  •  “Heat maps”
  • Analyse internationale bezoekersinformatie
  • Evenement analyses; o.a. ROI
  • Aanbevelingen voor de perfecte mix van winkels in een winkelgebiedOok bieden wij een interactieve web browser aan, waarop de data continu bekeken kan worden. Deze data wordt iedere dag geactualiseerd, waardoor de prestaties van het winkelgebied iedere dag geanalyseerd kunnen worden.Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website: www.retailvisitor.com of bel ons voor nadere informatie (088-0114114).

Retailvisitor op Twitter: